Nowości i zmiany w prawie dotyczace prowadzenia firmy w Niemczech

Niemiecka emerytura w Polsce

Pomiędzy Polską i Niemcami istnieje porozumienie, znane jako Umowa Emerytalno -Rentowa z dnia 09.10.1975 roku. Na jej mocy polscy obywatele po przepracowaniu odpowiednio długiego okresu składkowego mogą pobierać emeryturę w Niemczech na takich samych zasadach, jak obywatele niemieccy.

Prawo do niemieckiej emerytury przyznawane jest na podstawie dwóch czynników - długości okresu składkowego (minimum 5 lat) oraz osiągnięcia wieku emerytalnego (obecnie wynosi on 67 lat dla kobiet i mężczyzn, wyjątek stanowią jeszcze osoby urodzone przed 1964 rokiem). Wcześniejsza emerytura jest niekiedy możliwa po ukończeniu 63 lat (dzięki długoletniemu ubezpieczeniu), wiąże się jednak z odciąganiem 0,3% wysokości comiesięcznego świadczenia.

W przypadku osób pochodzenia polskiego nierzadko zdarza się, że po długiej pracy w Niemczech decydują się wrócić do kraju i tutaj korzystać z uzyskanych zagranicą świadczeń. Pobieranie niemieckiej emerytury w Polsce wiąże się jednak z dodatkowymi zawiłościami natury podatkowej. Niemiecka emerytura w Polsce będzie podlegała opodatkowaniu, jeśli wypłacana jest z innego źródła niż niemiecki obowiązkowy system ubezpieczeń socjalnych.

Co jednak z obowiązkiem podatkowym na terenie Niemiec?
Jeśli emeryt nie przebywa w Niemczech więcej niż 183 dni w roku, to podlega pod ograniczony obowiązek podatkowy i musi rozliczyć się wyłącznie z niemieckiej części przychodu, czyli swojej emerytury. Rozliczenie wymaga złożenia odpowiedniego formularza w urzędzie skarbowym. Urząd następnie sprawdza, czy został już odciągnięty podatek od niemieckiej emerytury w Polsce. Jeśli tak, to istnieje spora szansa, że nie będzie trzeba już niczego odprowadzać, lub jedynie uregulować odpowiednio pomniejszoną kwotę. Dzieje się tak na mocy polsko-niemieckiego porozumienia o unikaniu podwójnego opodatkowania, na które warto powoływać się za każdym razem podczas kontaktów z urzędami skarbowymi.

Unternehmen in Deutschland

Consultingservice

Eliza Sotgiu

St. Nr. 207/275/04444
Adres:

JAKOBSTR. 25

02826 Görlitz / Zgorzelec

Niemcy

Telefon:

+49 3581 66 79 66

+49 173 458 47 14 

Fax:

+49 3581 76 40 02

Telefon kom. z Polski:

575 185 086

Biuro czynne:

Poniedziałek – Piątek
od godz. 9.00 do 16.00
Poza wyznaczonymi godzinami po umówieniu terminu.

Szukaj w serwisie